vinoos

وینوس

از پروژه های html5 خود به صورت آفلاین خروجی اندروید/ویندوز بگیرید!


Vinoos
  • افزودن/ویرایش نامحدود پروژه ها

  • ویرایش مشخصات و تنظیمات پروژه

  • ویرایش مستقیم فایل Config.xml

  • نصب/بررسی نصب بودن نرم افزارهای پیش نیاز

  • خروجی گرفتن و اجرای آن تنها با یک کلیک

  • امضا کردن خروجی نهایی با کی استور شما

  • بدون اسپلش!!

  • بیشتر...دریافت وینوس ۱.۳.۲

دریافت فایل نصب دریافت به صورت فشرده

تغییرات امکانات جدید زبان های برنامه راهنمای کامل
© 2017 - حریم خصوصی